Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Jobopslag: Organist og korleder til Kastrup Kirke

Organist og korleder til Kastrup Kirke


Kastrup Sogns menighedsråd søger en organist og korleder til tiltrædelse d. 1. december 2023.

Stillingen er på 37 timer om ugen.

Menighedsrådet søger en organist, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation inden for både klassisk og rytmisk musik.

Kastrup Kirke ligger i Tårnby Kommune og har ca. 10.000 indbyggere, hvoraf ca. 7.000 er medlem af folkekirken. Kastrup Kirke er en aktiv kirke med koncerter, fællessangsarrangementer, foredrag, forfatteraftener og mange andre begivenheder.

Kirken er fra 1884, men blev gennemgribende ombygget i begyndelsen af 1970’erne, hvor den også fik sin unikke totaludsmykning af billedkunstneren Svend Wiig Hansen. Sognegård og kontorfaciliteter ligger i forlængelse af kirken og rummer også en dejlig atriumgård og mødelokaler.

Kirkerummet har en af byens bedste kor-akustikker, og orglet – et Frobenius-orgel fra 1974 med 24 stemmer – er det bedste og mest alsidige på Amager. Dertil har kirken også et Hornung & Møller flygel.

Kirkegangen er god og stabil om søndagen og ved andagter og højtider.

Vi tilbyder dig gode kolleger, der tæller tre præster, korsangere, to kirketjenere, en kommunikationsmedarbejder, en kordegn, der også er daglig leder, samt kirkegårdens personale.


Vi forventer, at du

– er en faglig dygtig organist (DOKS eller KMOK)

– har indsigt i kirkeårets traditioner og gudstjenestens ritualer

– har arbejdet med korsangere og kor

– har indsigt i det kirkemusikalske repertoire og har kendskab til den folkekirkelige musikalske tradition

– vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens personale

– er initiativrig og kan arbejde selvstændigt

– har lyst til at være med til at udvikle og støtte musiklivet i Kastrup Kirke og sogn
 

Dine opgaver vil bestå af

– at spille ved kirkens højmesser, øvrige gudstjenester og ugentlige middagsandagter samt alle kirkelige handlinger

– at planlægge og arrangere koncerter og musikalske aktiviteter i sognet

– at være musikalsk leder for kirkekoret, der består af fem sangere

– at deltage i de ugentlige personalemøder

– lejlighedsvis at deltage ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning, babysalmesang og ved andre arrangementer i kirken


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Kastrup Sogns menighedsråd.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Dvs. en bruttoløn mellem kr. 329.548,89 kr. - 401.562,33 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.400,94 - 65.854,32 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 317.994,35 årligt (nutidskroner), og basisløntrin 2 udgør kr. 334.104,39 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes rådighedstillæg.

Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverensskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 295.280,38 - 431.563,01 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner).

Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingsopslaget kan ses på www.kastrup-kirke.dk, hvor du også kan læse mere om kirken.

Yderlige oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Jan Rosenfeldt Jakobsen på 2019 2400 eller nuværende organist Niels H. Jessen på 2589 3301.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kastrup.sogntaarnby@km.dk senest søndag d. 17. september. Der indkaldes til samtaler primo oktober med efterfølgende prøvespil.  

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.